Noem het geen onderzoekende houding, maar verwondering.

Aad Oosterhof is practor van het practoraat Zorg & (Sensor)technologie, onderdeel van TZA Drenthe . In november ontving hij de Verbindingsprijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) vanwege de bereikte resultaten bij het practoraat. In dit interview vertelt hij over het practoraat en waarom de Verbindingsprijs aan hem en het practoraat is toegekend.