OVER ONS

Technologie & Zorg Academie Groningen

De Technologie & Zorg Academie Groningen (TZA) begeleidt bij bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in de praktijk.

lessituatie

Een innovatieve leer-, werk-, oefen- en testomgeving

De Technologie en Zorg Academie Groningen laat studenten en professionals op een innovatieve, veelzijdige en inspirerende manier kennis maken met de mogelijkheden van technologie om prettiger, veiliger en zelfstandiger te leven. 

DRIJFVEER

Onze Visie

De TZA Groningen bestaat omdat we in Groningen zien dat we op een andere manier ons welzijn en onze zorg moeten organiseren om goede kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg en kwaliteit van arbeid te waarborgen.

We zien dat de inzet van technologie en datagedreven welzijn en zorg hierin kunnen helpen. Om deze mogelijkheden van technologie en data te kunnen benutten, werken we als organisaties uit welzijn, zorg, overheden en onderwijs duurzaam samen in opleiden en onderzoek zodat we kennis delen en samen leren. 

Onze Missie

TZA Groningen gaat voor een toekomst waarin goede kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg en kwaliteit van arbeid gewaarborgd is door middel van de inzet van technologie en het gebruik van data.

De leden van de TZA Groningen gaan uit van een toekomstbeeld van de zorg in 2030 waarin welzijn en zorg is geïntegreerd in de eigen leefomgeving, samen met het netwerk rond mensen. Welzijn en zorg in de eigen leefomgeving betekent zorgen voor onszelf en voor elkaar, ondersteund door professionals waar dat nodig is. Formele en informele zorg vormen dan een integraal samenwerkend netwerk, gebruik makend van talent van burgers, bijgevallen waar nodig en wenselijk door technologie en/of therapie. Dankzij technologie kan een groot deel van de preventie, diagnostiek en zorg in de leefomgeving plaatsvinden: thuis, op het werk, onderweg, tijdens het sporten en andere activiteiten en soms in een lokaal zorgcentrum.

 

Om dit toekomstbeeld langzamerhand te realiseren, stemmen leden van de TZA Groningen hun activiteiten onderling af en kiezen thema’s waarop er samen wordt gewerkt. In gezamenlijke projecten richting het toekomstbeeld, is de praktijk het vertrekpunt. Dit houdt in dat vragen van zorgvragers en zorgverleners leidend zijn omdat we zien dat daar veel van te leren valt voor de implementatie van nieuwe technologieën, het gebruik van data en manieren van werken. Bij de projecten betrekken we studenten; en opgedane ervaringen en kennis delen we onderling en verwerken we in scholing. 

PARTNERS EN LEVERANCIERS

Zorgorganisaties voor mensen met een beperking, jongeren, ouderenzorg en leveranciers van zorgtechnologie en domotica sluiten zich aan bij de TZA om kennis te delen en de implementatie van zorgtechnologie te versnellen.

STUDENTEN EN DOCENTEN

Via masterclasses, onze bijdrage aan opleidingsprogramma’s en de online module zijn jaarlijks honderden studenten en docenten op de hoogte van ontwikkelingen in zorgtechnologie en door het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.

PROFESSIONALS

Via themamiddagen, de online modules, strategische sessies en bijeenkomsten bij partners bereiken we jaarlijks duizenden professionals in Groningen.

WORD LID VAN DE TZA

Doe Mee

Als (zorg)organisatie, gemeente, leverancier of kennisinstituut kun je meedoen met de TZA in Groningen.

Als je partner bent van de TZA, bepaal je samen met andere partners de koers van de TZA. In de Kenniskring zijn diverse groepen actief rond thema’s als dementie, jeugd, ggz, welzijn en veiligheid. Samen bekijken we welke ontwikkelingen nodig zijn. Van opleidingen tot de aanschaf van producten die in de ProbeerService komen. Dat doen we via kennissessies of bijeenkomsten op locatie. 

Daarnaast organiseert de TZA gedurende het jaar verschillende symposia en lezingen. Medewerkers van partners doen gratis mee aan alle faciliteiten of tegen een gereduceerd tarief. Herken je je in de visie en missie van de TZA? Door je partnerschap ben je onderdeel van alle ontwikkelingen en stimuleer je de bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in je eigen organisatie of omgeving. 

Skip to content