Project

Andere onderzoeksprojecten

We zijn in september in samenwerking met andere partijen ook een tweetal andere projecten opgestart. Het eerste betreft een project samen met Pilot On Demand, het Wilhelmina Ziekenhuis en Vanboeijen. Het tweede betreft een project vanuit Dorpsbelang Vledder. Beide gaan over een mogelijke toekomst van de zorg.

Medicatiebezorging met drones?

Drones worden in toenemende mate gebruikt voor transport. Recentelijk is in de regio Zwolle/Meppel ook geëxperimenteerd met drone transport in de medische sector.

WZA en Vanboeijen zijn ook geïnteresseerd in de haalbaarheid van spoedbezorging via drones. Ter voorbereiding op een mogelijk echt project zijn studenten van hbo en mbo al begonnen aan onderzoeksvragen. Voor hbo-studenten onder andere aan de businesscase kant, voor mbo-studenten aan de technische/drone kant. Voor meer informatie: Frank Staats (frank@pilotondemand.nl)

Naobuurschap 2.0 als basis voor connected Health in Vledder

In Vledder heeft een aantal inwoners het heft in eigen handen genomen om meer de welzijn en zorg voor het dorp te kunnen blijven garanderen. Met de realisatie van het Woonzorgcentrum De Borgstee heeft Vledder een belangrijk doel gehaald: een plek krijgen waar dorpsgenoten met ziekte, handicap of ouderdom terecht kunnen. Een volgende stap is om samen met de inwoners te bespreken hoe de ondersteuning en zorgverlening in het gehele dorp kan worden geoptimaliseerd. De doelstelling is drieledig:

  1. Inzicht krijgen in de behoefte aan ondersteuning en zorgbehoefte van het gehele dorp;
  2. Kijken welke digitale zorg aansluit bij deze behoefte en zorg thuis mogelijk maakt;
  3. Hoe deze digitale zorg geïmplementeerd moet worden om daadwerkelijk ingezet te worden. 

Dit project is een samenwerking tussen Dorpsbelang Vledder en studenten van Drenthe College. Voor meer informatie: Heike van Zaal (H.vanZaal@drenthecollege.nl)

Betrokken partijen

Download

Ga naar de inhoud