Project

Onderzoeksprojecten vanuit de VVT

In Drenthe werken de VVT-organisaties samen aan een aantal onderzoeksprojecten. Hieraan werken ook mbo- en hbo-studenten mee. TZA Drenthe verzorgt samen met de betrokken kennisinstellingen en regionale samenwerkingsverbanden (zoals Regiocampus Meppel) de koppeling van deze projecten aan studenten. Op deze manier helpen we zorgorganisaties met relevante onderzoeksvragen die te maken hebben met technologie en kunnen studenten onderzoek doen op vragen die een hoge praktische relevantie hebben.

Langer veilig thuis wonen

  • MOOD-Sense: In het project MOOD-Sense (MOOD-Sense –MOnitoring Onbegrepen gedrag bij Dementie met sensortechnologie) wordt er in samenwerking met zorgprofessionals gekeken naar hoe sensoren kunnen helpen in de dementiezorg. Zie deze link met meer informatie van onze partner Hanzehogeschool. Dit project is een samenwerking tussen Interzorg, Zorggroep Drenthe, Tangenborgh, Icare, Groningse zorgorganisaties, en studenten van Hanzehogeschool, UMCG, Drenthe College. Voor meer informatie: Rogier Hulsebosch (r.hulsebosch@interzorg.nl)
  • Verbinding tussen intramurale en extramurale zorg: dit project is een samenwerking tussen Icare en Noorderboog met studenten van de Hanzehogeschool en VIAA. Voor meer informatie: Sanneke Heij (s.heij@icare.nl)

Inzet van smart glasses

  • We hebben in het verleden met de partners al een aantal onderzoeksopdrachten uitgevoerd rondom de inzet van VR in de ouderenzorg. Dit onderzoeksproject bouwt hierop voort maar dan meer toegespitst op smart glasses. Dit project is een samenwerking tussen Tangenborgh, Interzorg, ZZWD, Noorderboog, Treant, Zorggroep Drenthe en studenten van NHL Stenden. Voor meer informatie: Saskia Timmermans (stimmermans@tangenborgh.nl)

Overdracht in de medicatieketen

  • Dit is een project tussen Icare, Interzorg, NNCZ, Tangenborgh, ZZWD, Noorderboog en studenten van Windesheim. Voor meer informatie: Sanneke Heij (s.heij@icare.nl)

Verwonderteams

  • Vorig jaar hebben we voor het eerst met Verwonderteams gewerkt. Dat waren er 3 (2 bij NNCZ en 1 bij De Westerkim). Dit jaar zijn we met maar liefst met 10 teams gestart bij Derkshoes, ZZWD, NNCZ, Noorderboog, Tangenborgh, Zorggroep Drenthe en Accolade Zorg. Er doen studenten mee van Alfa-college en Drenthe College. De volgende ronde breiden we dit uit met studenten van Noorderpoort en Deltion. Voor meer informatie: Aad Oosterhof (a.oosterhof@tza-groningen.nu)

Betrokken partijen

Download

Ga naar de inhoud