Project

Onderzoeksprojecten binnen ziekenhuizen

We werken al een aantal jaren samen met het WZA en het Martiniziekenhuis voor onderzoeksprojecten met studenten mbo-v van Drenthe College. Dit jaar is de samenwerking uitgebreid met studenten mbo-v van Noorderpoort Assen en studenten hbo-v van de Hanzehogeschool.

Vragen waar studentengroepen binnen het WZA mee bezig gaan, zijn:

  • Op welke wijze kan de verpleegkundige overdracht vanuit de thuiszorg naar het WZA worden vormgegeven zodat de reeds bestaande zorg gecontinueerd kan worden en meer recht wordt gedaan aan de eigen regie van de patiënt?
  • Welke digitale ondersteuning kan je inzetten om het zelfstandig bewegen tijdens klinische opnames te verbeteren?
  • Welke digitale ondersteuning kan je inzetten bij het verbeteren van slaap tijdens klinische opname?
  • Hoe kan het gebruik van de TZA-Probeerservice de werkdruk op verpleegafdeling B1 verlagen?

Vragen waar studentengroepen binnen het Martiniziekenhuis bezig gaan, zijn:

  • Wat kan een (digitaal) dagboek voor een volwassen brandwondenpatiënt betekenen op de afdeling het Brandwondencentrum?
  • Hoe kunnen de verpleegkundigen op de IC in het Martiniziekenhuis zo effectief mogelijk zuurstoftherapie toepassen?

Betrokken partijen

Download

Ga naar de inhoud