Project

Voortgang onderzoek Vledder

Vierdejaars studenten Verpleegkunde van Drenthe College Meppel doen sinds september samen met studenten van Hanzehogeschool in Groningen onderzoek in Vledder (gemeente Westerveld) naar de vergrijzing in het dorp en de wens om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen.

Over dit project

Zij bekijken hierbij ook mogelijkheden voor ondersteuning door middel van domotica en de betekenis van noaberschap in het dorp. Het kwalitatieve onderzoek wordt uitgevoerd door middel van interviews. De mbo- en hbo verpleegkundestudenten hebben interviewvragen opgesteld en nemen deze de komende weken af bij inwoners en bestuurders. Dit alles gaat in nauw overleg met de opdrachtgevers uit het dorp, allemaal inwoners die bij een stichting of vrijwilligersorganisatie een rol bekleden.

Vervolgens wordt er gezamenlijk met de hbo-studenten gekeken naar de uitkomsten van de interviews. Deze analyses zullen worden omgezet in aanbevelingen die de hbo-studenten en de mbo-studenten dan weer apart van elkaar gaan presenteren aan het dorp. In dit proces laten we de studenten kennis maken met de grondbeginselen van het ontwerpgericht onderzoek doen.

De eerstvolgende concrete stap is nu dan ook het afnemen van deze interviews, de studenten zien er naar uit!

Betrokken partijen

Download

Ga naar de inhoud