TZA NIEUWS

Technologie & Zorg Academie Groningen officieel opgericht

De handtekeningen zijn gezet. Sinds 1 juli is de Technologie & Zorg Academie (TZA) Groningen officieel een feit. TZA is dé voordeur voor onderwijs, cliënten, mantelzorgers, zorgorganisaties en studenten, waar de nieuwste zorgtechnologieën worden bedacht, getest en aangeboden. Tegelijk vormt de TZA het platform voor opleiding, inspiratie, kennis delen en onderzoek voor en door studenten en zorgprofessionals. Noorderpoort en het Alfa-college zijn als onderwijsinstellingen initiatiefnemers van TZA. Alfacollege vanuit Vitaliteitscampus en ervaring met TZA’s elders in het land en Noorderpoort vanuit het project ZorgThuis dat startte in 2017. TZA Groningen zal nauw samenwerken met TZA Drenthe en de overige TZA’s.

Steeds meer mensen willen langer thuis blijven wonen en zelf regie houden, vaak met behulp van mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Zorgtechnologie helpt om dit makkelijker en veiliger te maken. Dankzij technologie kan een groot deel van de preventie, diagnostiek en zorg in de leefomgeving plaatsvinden: thuis, op het werk, onderweg, tijdens het sporten en/of andere activiteiten. Zeker nu de zorg voor vele uitdagingen staat kan dit mee helpen om ook in de toekomst de zorg zowel in de stad als in de regio op een hoog niveau te behouden. TZA gaat voor een toekomst waarin goede kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg en kwaliteit van arbeid, gewaarborgd is door de inzet van technologie. Daarin werken zorg, welzijnsorganisaties, overheden en het onderwijs samen.

Technologische steun in de rug voor de zorgprofessional
Via TZA vinden er bijvoorbeeld praktijkonderzoek, bijscholing, inspiratiesessies en expertmeetings plaats voor zorgprofessionals. TZA wil de huidige verzorgende en verpleegkundige verder helpen met de technologie voor ouderen en zorgbehoevenden. Ook de ‘digivaardigheid’ in de zorg krijgt volle aandacht. Door digicoaches op te leiden ervaren zorgmedewerkers voldoende steun in de rug in hun dagelijkse werk met digitale taken zoals sensormonitoring en gebruik van apps voor medicatieveiligheid. Zorgorganisaties kunnen aan de academie een praktijkcasus voorleggen. Bijvoorbeeld, welke tablets zijn geschikt voor cliënten en hoe verhouden die zich tot elkaar? Studenten traceren een passende oplossing door de vraagstukken projectmatig op te pakken. Met behulp van zorgambassadeurs en projectleiders wordt doorlopend kritisch gekeken naar de juiste en handigste technologieën voor elke situatie.

Partners 
De partners van TZA Groningen zijn; Cosis, TSN Verzorging en Verpleging, Zorggroep Meander, ZINN, Zonnehuisgroep Noord, De Hoven, ‘s Heerenloo, Noorderzorg, De Zijlen, Lentis, Gemeente Eemsdelta, Coöperatie Dichtbij, De Blanckenborg, Buurtzorg Nederland, De Leyhoeve, Treant, WIJ Groningen, BCM, ROC Menso Alting, Alfa-college, Health Hub Roden, Hanzehogeschool, Zorgplein Noord en Noorderpoort.

Ga naar de inhoud